Høj kvalitet

Gratis levering

25 år i branchen

0
Trampolinspecialisten kundvagnsikon
0 kr

Indkøbskurv

Tøm
Sum:
indkobskurv: 0 kr
0

GDPR og personoplysninger

Senest opdateret maj 2018

Her hos Trampolinspecialisten passer vi godt på dine personoplysninger, når du kontakter os.

Det indebærer bl.a., at vi kun indsamler og gemmer de oplysninger, der er nødvendige, for at vi kan opfylde vores forpligtelser over for dig, og at vi holder styr på, hvilke personoplysninger vi håndterer, og kender dine rettigheder i den forbindelse.

Fra og med den 25. maj 2018 gælder en fælles EU-lovgivning om behandling af personoplysninger, der kaldes GDPR (General Data Protection Regulation, den generelle databeskyttelsesforordning). Herunder finder du yderligere oplysninger om, hvad Trampolinspecialisten gør for at behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med GDPR.

1
Persondatapolitik

Dataansvarlig

Trampolinspecialisten i Stockholm AB med svensk organisationsnummer 556531-5537, som i det følgende omtales som Trampolinespesialisten, er dataansvarlig. Du, som er/kommer i kontakt med Trampolinspecialisten, kaldes kunden eller brugeren.

Trampolinspecialisten er ansvarlig for alle de oplysninger, du afgiver, når du er i kontakt med os, herunder bestillinger, mail- og telefonkontakt, besøg i vores butikker og på anden vis.

Du kan kontakte os på følgende måder:
Telefon: 33 60 69 90
E-post: info@trampolin-specialisten.dk
Adresse Danmark: c/o MTAB, Lundvej 24, 8700 Horsens
Adresse Sverige: Mätslingan 21A, 187 66 Täby, Sweden

Persondata/personoplysninger

Personoplysninger er information, som i sig selv eller kombineret med andre oplysninger utvetydigt kan identificere en enkeltperson. Eksempler på denne type oplysninger er navn, e-mailadresse og telefonnummer.

Formålet med Trampolinspecialistens behandlingen af personoplysninger

Trampolinspecialisten behandler personoplysninger med det formål at opfylde vores forpligtelser over for dig som kommende eller nuværende kunde (levering, betaling, garantiforpligtelser osv.) samt at gøre det muligt at kommunikere med dig (også i tilfælde, hvor der endnu ikke eksisterer en kunderelation). Detaljer om den behandling af personoplysninger, hvor vi er dataansvarlig, findes på fanen Behandling af personoplysninger. Trampolinspecialisten er ansvarlig for, at disse oplysninger behandles i overensstemmelse med GDPR. Der behandles ingen følsomme personoplysninger (f.eks. helbredstilstand eller etnisk eller politisk tilhørsforhold).

Sikkerhed

Vi beskytter de personoplysninger, vi behandler, ved hjælp af en kombination af tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Det indebærer bl.a., at:

 • Samtlige systemer, der håndterer personoplysninger, er udstyret med adgangskontrol for at forhindre uberettiget adgang.
 • Ansatte hos Trampolinspecialisten er uddannet i og følger interne politikker om beskyttelse af personoplysninger og informationssikkerhed.
 • Der anvendes kryptering og andre sikkerhedsforanstaltninger i samtlige systemer, der lagrer personoplysninger.
 • Eksterne aktører, som behandler personoplysninger på vegne af Trampolinspecialisten, har underskrevet en databehandleraftale.

Uopfordret afgivne personoplysninger slettes efter højst 12 måneder, medmindre de er relevante for en igangværende sag eller et igangværende køb.

Cookies på trampolinspecialisten.se

Når du besøger trampolinspecialisten.se, gemmes der et mindre antal såkaldte cookies på din computer. Cookies er små tekstfiler, som din browser opretter på din computer, når du besøger hjemmesider. De er nødvendige for at kunne tilbyde funktioner som indkøbskurv og betaling og gør det lettere for os at hjælpe dig med at finde det, du leder efter på vores hjemmeside. De cookies, der gemmes ved besøg på trampolinspecialisten.se, indeholder ingen personoplysninger.

På trampolinspecialisten.se anvendes cookies til følgende formål:

 • Gøre det muligt at tilbyde en indkøbskurv, så du kan handle på trampolin-specialisten.dk.
 • Kontrollere, hvordan webstedet anvendes, ved at følge trafikmønstre, så vi kan udforme siden på en måde, der giver dig som bruger den bedste oplevelse.

Videregivelse af oplysninger

Trampolinspecialisten og vores databehandlere gemmer oplysninger inden for EU eller evt. i USA (i så fald er oplysningerne omfattet af den såkaldte Privacy Shield-aftale)

Ændringer af denne persondatapolitik

Opdateringer af og ændringer i denne persondatapolitik offentliggøres på denne side.

2
Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder i forhold til de personoplysninger, som Trampolinspecialisten behandler om dig. Hvis du ønsker at gøre brug af nogen af disse rettigheder, kan du kontakte os via e-mail på info@trampolin-specialisten.dk eller telefonisk på 33 60 69 90.

Bemærk, at Trampolinspecialisten har indført rimelige foranstaltninger i forbindelse med anmodninger om indsigt iht. nedenstående for at bekræfte anmoderens identitet og sørge for sikker overførsel af oplysningerne. Det betyder, at vi vil forlange dokumentation for identiteten af den, der anmoder om oplysninger, og at ovenstående oplysninger ikke udleveres via e-mail eller over telefonen.

 • Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger vi har om dig. Den behandling, der finder sted, er anført på næste fane, Behandling af personoplysninger. Der kan du bl.a. se formålet med og lovhjemlen for behandlingen, og hvor længe oplysningerne gemmes.
 • Du har ret til én gang om året at bede om at få tilsendt alle de personoplysninger, vi har om dig.
 • Du har ret til at bede om berigtigelse, hvis de oplysninger, vi har om dig, er urigtige.
 • Du har ret til at blive slettet fra vores systemer. Det gælder dog ikke, hvis vi er forpligtet til at gemme dine personoplysninger for at kunne opfylde indgåede aftaler eller for at efterleve nuværende eller fremtidig lovgivning. Eksempler herpå er garantiforpligtelser og bogføringsloven.
 • Du har ret til dataportabilitet. Det betyder, at du har ret til at få personoplysninger om sig selv overført til en anden aktør i et struktureret format. Det gælder dog kun, hvis vi behandler oplysningerne med hjemmel i en aftale eller samtykke, og kun for oplysninger, som du selv har afgivet til os, eller som er indsamlet af os som følge af dine aktiviteter.
 • Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Ligesom med sletning gælder dette dog kun, hvis oplysningerne ikke er nødvendige for at kunne opfylde aftaler eller efterleve lovgivning.
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. I det tilfælde vil Trampolinspecialisten standse behandlingen, indtil sagen er afgjort.
 • Du har ret til at klage til den svenske myndighed Datainspektionen eller til Datatilsynet i Danmark over den behandling af dine personoplysninger, som Trampolinspecialisten foretager.

3
Behandling af oplysninger

Behandling af personoplysninger Formålet med behandlingen Type(r) af personoplysninger Kategorier af registrerede Lovhjemmel Opbevaringstid
Bestilling af produkt(er) via hjemmeside eller telefon Levere bestilte varer, support i forbindelse med bestilling, sporing Navn, adresse, telefonnummer, e-mail 1 Kunder Aftale og interesseafvejning 1 år
Kontakt via telefon eller i butik Grundlag samt gennemførsel af fornyet kontakt, aftale Kontaktoplysninger, oplysninger, som kontaktpersonen frivilligt har afgivet Kunder og kontaktpersoner Interesseafvejning 1 år
Kontakt via e-mail eller chat Grundlag samt gennemførsel af fornyet kontakt, aftale Kontaktoplysninger, oplysninger, som kontaktpersonen frivilligt har afgivet Kunder og kontaktpersoner Interesseafvejning 1 år
Nyhedsbrev via e-mail Information og markedsføring E-mailadresse Kunder og andre, der har givet udtryk for interesse Interesseafvejning Indtil opsigelse
1) Klarna behandler i visse tilfælde yderligere personoplysninger ved bestilling online. Disse personoplysninger behandles ikke af og er ikke tilgængelige for Trampolinspecialisten.